Beşiktaş Belediyesinden Kapalı Otopark İhalesi

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezinde bulunan 44 adet araç kapasitesi olan kapalı otoparkı ihaleye çıkartıyor.

Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi altındaki 44 araçlık kapalı otopark kiraya veriliyor! Belediye tarihi açıkladı!

Beşiktaş Belediyesi, Akatlar Kültür Merkezi altındaki 44 adet araç kapasiteli kapalı otoparkı kiraya veriyor. İşte ayrıntılar…

Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi adresinde bulunan Akatlar Kültür Merkezi altındaki 44 adet araç kapasiteli kapalı otopark 3 yıllığına kiraya veriliyor.

Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi altında yer alan 44 araçlık otopark için kiralama ihalesi 24 Ekim 2023 tarihinde saat 11:30’da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Belediyesi Akatlar Otopark İhalesi duyurusu

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ

25.000,00.-TL/AY+KDV 27.000,00.-TL 3 YIL (36 AY) Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi, No:16 adresinde bulunan Akatlar Kültür Merkezi altındaki 44 adet araç kapasiteli kapalı otopark 24.10.2023/SALI GÜNÜ SAAT: 11:30 44 Araç Kapasiteli Kapalı Otopark İşinin Kiraya Verilmesi

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
Kiraya verilecektir.

B-Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

Gerçek kişiler için yasal ikametgâh belgesi.
İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.
Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.

Noterden onaylı imza sirküleri.

Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri.Ak

Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı.

Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
İlan tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge.
İlan tarihinden önce, son 5 yıl içerisinde otopark işletmesi yaptığına ilişkin noter onaylı kira sözleşmesi veya çalışma ruhsatı aslı veya ilan tarihinden sonra alınmış en az 3 yıl süre ile otopark işlettiğine ilişkin iş deneyim belgesi.

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)
İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar kurumdan onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

Şartname alındısına ilişkin makbuz.
D-(c) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır. İlan olunur.

5/5 (1 Review)
Paylaş.

1 Yorum

  1. Geri Bildirim: Akatlar Spor Tesisleri Yine Çamura Battı, Belediye Ortada Yok! - Beşiktaş Postası

Bir Cevap Yaz

%d blogcu bunu beğendi: