BeşiktaşBJKBJK Haberleri

2024 Beşiktaş Tüzük Tadili İçin Kim Ne Dedi?

Beşiktaş'ta yarın (11 Mayıs) yapılacak Tüzük Tadil Kongresi öncesi yayınlanan yeni tüzük taslağındaki bazı düzenlemeler, siyah-beyazlı kongre üyelerinin tepkisine neden oldu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Tüzük Tadil Kongresi 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Kulübün tüzüğünde birçok konuda değişiklik için hazırlanan taslak çalışması resmi sitede yayınlanmıştı.

Yeni tüzük taslağı, seçme seçilme, üyelik, gayrimenkul konuları, disiplin suçları, olağanüstü seçimle gelen başkanın yönetim süresi, yönetim kurulu üyeliği kriterleri, üyelikten çıkarma gibi birçok maddede düzenleme içeriyor.

Camianın hafta sonu gerçekleştireceği kongre öncesinde ortaya çıkan maddelerle ilgili düzenlemeler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş’ta daha önce görev alan isimler ve hukukçular da konuya dair görüşünü bildirdi.

Şeref Nasır: Çok kötü hazırlanmış

“A’dan Z’ye sanki Beşiktaş için kötü tüzük yaratılmak istenmiş. Kimler var kimler yok, kim çalışma yaptı, hangi dönemlerde yaptı bilemiyoruz. Ben bu kulübün 50 yıldır içerisindeyim, Yalçın Karadeniz de öyle. Bizler çağırılamaz mıydık? Beşiktaş Kulübü’ne zarar verecek tüzük özeti bu. Yanlış maddeler, yanlış işlenmiş. Beşiktaş’ın anayasasını daha evvelden bilmeyenler hazırlamış gibi. Hukuka aykırı bir tüzük. Örnek olarak; zaman aşımı kaldırılıyor, bu çok mühim. Yönetimin bu maddeleri geriye çekip yeniden camianın içini bilenlerle birlikte tüzüğü ele alması en büyük temennim.

Mesela 7405 sayılı yasa gereği Spor Kulüplerinin Birleşme ve Mal Varlığını devretmesi maddesini özellikle tetkik ettim ve biraz sakıncalı gördüm bu teklifi. Bu madde şöyle geçiyor “Genel Kurul üye tam sayısının katılacağı bir Gnl.Krl.da katılanların en az 4/3 ü ile yani NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK kararı ile karar alınacağı ve buna benzer fesih vs hususlarda bu emredici hükmünde öngörüleceği ortadayken, Birleşme ve Devrin Bakanlığın izni ile ve ancak Spor Kulübü veya Spor A.Ş.ile olabileceği belirtilmiştir biz yeni yapılan tüzükte mevcut kanuna göre mesela 36 bin üye 4/3 coğunluk=27.000 kişi bölü 2 =13.500+1 kişi ile karar şartı aranırken ve bu devir herhangi bir Liseyi veya Tüzel kişiliği kapsamazken yapılacak yeni tüzükte bu madde kesinlikle mahkemeden döner. Yeni tüzükte ise bu madde toplantıya katılanların salt çoğunluğun kararı ile geçer ve üzüntü yaratır.
Mali açıdan çöküntüye gelince Yönetimlerin kendi dönemlerinde mesuliyetleri olmamalarından kaynaklanıyor…

Atıf Keçeci: Havanda su dövülmüş

Oldukça kalabalık bir komite tarafından hazırlandığı ilan edilmiş. Sıra başı isim İktisat Eğitimcisi hocamız 2012 yılından beri birlikte de çalıştığımız her tüzük tadilinde bulunmuş ancak hepside yetersiz bulunarak günümüze kadar 6 Tüzük değişikliği yapılmıştır.

Denenmişin denenmesinin yanlışlığına örnek olabilir nitelikte bir durum. Dikkat çeken önemli bir gelişme tarafıma da çokca gelen hazırlanan taslağın yetersizliği yönünde. Anlaşılan uzun zamandır üzerinde çalışıldığı söylense de netice havanda su dövüldüğü şeklindedir.

Heyet içerisindeki 30 civarındaki isim arasında konu ile günümüze kadar Tüzük Tadil Kongrelerine katılıp pozisyon alan bir iki isim oluşu da sağlıklı hazırlanılmadığının işaretidir. Tüzük tadili ihtiyacı yanlışlıkların sonucudur. Tecrübede yaşanırken karşılaşılan sıkıntıların nasıl çözülebileceği olgusudur. Bu özellikleri taşıyan üyelerden istifade edilmemesinin sebebini nasılsa öğreniriz.

NationalTurk Haber

Kongrenin Tüpraş Stadın da yapılacak olması da ilginçtir. Eski açık tribünün önüne kurulacak sahne ve üyeler tribünlerde olacak. Yağmur yağarsa ne yapılacak.

Derviş Yıldız: Hukukla çelişen tüzük olmaz

Tüzük hazırlanırken Dernekler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na aykırı bir şekilde teamül ortaya konulursa, yürütmeyi durdurma kararıyla tüzük yenilenmesi iptal edilir. Hukukla çelişen tüzük olmaz. Bu Beşiktaş’ta da olmaz, Tahtakalespor’da da olmaz. Tüzükte ‘Kısa dönem için seçilen başkan, daha sonra üç tam dönem seçilebilir’ deniyor.

Bu kanunlara aykırı. Olağanüstü seçimle de gelsen bir dönem gider, üç dönem kuralı var, kısa ya da tam dönem ayrımı olmaz, böyle bir değişiklik yapılamaz. Kulübün ilk tüzük taslağında ‘GYO’ deniliyordu, onu değiştirdiler. Kulüplerde dernek yönetimleri istediği gibi mal artışı yapabilir, malları kiralarken de danışmak zorunda değil fakat mal varlığını eksiltici her bir işlem için ayrı ayrı genel kurula gitmesi gerekir. Tapu, mal eksiltirken genel kurula gitmesi gerekir. Toplu bir yetki verilemez. Yönetim kurullarına ‘İstediğin gibi gayrimenkul satabilirsin’ denemez. Aynı şekilde kat karşılığı hisse paylaşımları da bu esasa dahildir.

Ali Rıza Dizdar: Genel kurul yetkisinin gaspı

“Öncelikle bir tüzükte olması gereken esaslar nedir sorusunu sorduğumuzda; ilk aklımıza gelen ülkemizdeki dernekler yasasıyla spor yasasına, medeni kanuna, Borçlar kanunlarına, ticaret kanununa uygun bir şekilde hazırlanan, spor kulübünün aidiyetini ilgilendiren yazılı metinden bahsederiz.

Bu ilk bakışta doğru olmasına rağmen öncelikle uluslararası hukuk kurallarını evrensel hukuka uygun olup olmadığını incelemek zorundayız. Bunu incelerken Spor hukukunun UEFA, FIFA ve diğer sportif faaliyetler noktasından yazılı kurallara, ne olduğuna bakmalıyız ve tüzüğümüzü de buna göre düzenlemeliyiz.

Türkiye’deki son dönemlerde değişiklikler yapılan yasaların evrensel hukuka uygun olup olmadığı hususundaki kaygı mevcudiyetini halen korumakta Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanmasının, uygulanmadığı zaman diliminde sporla ilgili çıkartılan yasaların Evrensel hukukla bağdaştığını söylememin mümkün olmadığı görüşü ile taslak öncesi bilhassa divan başkanlığı zamanında rahmetli Ferhan Bey ile Şeref Bey’in, Yalçın beyin Divan Başkanları olduğu yıllardaki tüzüğümüzün içeriği ki o da delinerek bu günlere geldi

ÜYELİK
Üyeliğe girişte veya üyeliğe kabulde kişi hakkında cezai bir hüküm varsa ve hükümleri

Kasıtlı bir suçtan dolayı ise ne olacağı hakkında hükmen açıklamasını ertelenmesine karar verilen kişiler ile ne yapılmalı? Zira bu hüküm beş yıllık süre zarfında yeni bir suç işlemediklerinde yargılanmamış olacaklarından ötürü böyle kişiler üye olmak isterlerse kulübe müracaatlarında üyelikleri kabul edilecek mi? Üye olanlar da bu duruma düşen üyelerin ise üyelikleri ne olacak?

Üye olmak için kulübe müracaat edenlerin adli sicil sorgu kayıtlarında bu durumda kişiler varsa bence kasıtlı ve kasıtsız suçtan hükümlü ise 5 yıl bekleme süresi içinde ise klüp üyeliğine kabul edilmemesi lazımdır. Üyenin bu şekilde olması halinde ise üyeliğinin beş yıl içinde askıya alınması gerekir.

Gelelim genel af konusuna: Bu konu şu nedenle önemli; kişinin yeniden topluma kazandırılmış olması sebeplerinin kulüp bünyesinde tartışılması zor bir olay olduğu için genel ve özel aftan kısıtlı bir suçtan ötürü ceza alanların üyelikleri kabul edilmemesi varsa ki olması mümkün değil kazara olmasında üyeliklerden ise otomatikman düşürülmesi lazımdır.

Tabi ki bu konuda birde TCK.51 in maddesi vardır ki orada da yukardaki düşüncelerim aynıdır.
Artık bazı nadir spor dallarının dışında her sportif faaliyetler profesyonel olarak yapıldığı için salt futbolun dışında da aynı kategoride daha doğrusu profesyonel dalda sportif faaliyet gösteren bir kulübün asli veya onursal üyesinin de üyeliği müracaatı olursa üyelik için kabul edilmemelidir;böyle bir üye varsa zaman aşımı süresine de bakılmaksızın üyeliğinin askıya alınmalıdır; kendisinden kulüp tercihi talep edilmeli süre verilmeli 15 gün sürede tercih yapmayanların üyelikleri düşürülmelidir; ayrıca fayda sağlayacağını inandığımız bir şirketin hissedarı olmak istenirse o hisse alacağımız şirketin yönetim kurulu üyeleri veya kurucu üyeleri başka spor kulübünün üyesi ise ve şirket o klüp bünyesinde kurulmuş ise böyle bir şirkete hissedar olunmayacağı ve böyle bir şirket kurulmayacağı kabul edilmesini etik ilkeleri doğrultusunda divan genel kurulunda tartışmanın yerinde olduğu görüşündeyim.

Genel Kurul
Kulübün asli organıdır.
Genel kurulun görevleri arasında bütçenin aşılması ile ilgili %10 artırım hususu gerçekten günün koşullarına uygun olmadığı için bu hususta elbette bir değişiklik yapılabilir; onun dışındaki genel kurulun görev ve yetkileri son derece net bir şekilde sayılmıştır.
Yeni olması gereken görevler varsa bu konununda öncelikle divan genel kurulunda görüşülmesi görüşündeyim .

Divan kurulu

Divan genel kurulunun toplantılarına 3 kez arka arkaya gelme nedeniyle üyeliğin düşmesi kararının kaldırılmış olması son derece demokratik bir değişim olduğunu belirtmekle birlikte divan kurulunun daha aktif olmasını isterim; ancak bu konuda başka yöntemler ile divan genel kurulu nasıl işlevsel hale getirilebilir o konudaki geçmişteki yarı otomatik sistem tekrar yeniden hayatiyete geçmesi doğru olmaz mı? Belli nispet oranında seçim yapılması gibi 25 yılı yukarı çekemeyiz ve aşağıda indiremezsek de seçim maddesi koyabiliriz; her yıl belli oranda üye kabulü olabilir; onun dışında divan kurulunun görevleri son derece net gerçekten faydalı bir unsur olduğunu divan genel kurulunun kulüplerde olmazsa olmaz bir kurul olduğu kabulümüzdür.

Divan genel kurulunun yetkisine giren onun kararından sonra mutlak suretle genel kurulda tartışması şart olan taslaktaki Geçici 3 ncü madde ile genel kurulunun yetkileri bu taslakla yönetim kuruluna verilmesi genel kurulun ve divan genel kurulunun tasfiyesidir.

Kulübün geleceğinin tehlikeye atılmasına sebebiyettir.

Genel kurulun yetkisinin gaspıdır.
Tekrar geriye dönersek suç ve cezalar net bir şekilde sayılmaya çalışılmış ancak dikkati çeken konu elbette suçlar bu suçların arasında işkence tabiri kullanılmamış HAGB daki amaç ceza hukukunda ne kadar doğru ise de orada KASTİ SUÇ VE TAKSİRLİ SUÇ durumuna bakmak zorunda kalabiliriz.

Taksirli suçtan HAGB konusunda bilinçli taksir hariç diğer taksirlerde konu tartışılmalı ise de üye alımında veya üyeliğin askıya alınmasında bu konu ciddi tartışılmalıdır ki ;bence bu konuda HAGB bırakılması bir ceza hükmü konusu olduğu için ve kişinin 5 yıl boyunca kasti veya taksirli suç işlememesi halinde hiç yargılanmamış kabul edileceği kabul edildiğine üye alımı 5 yıl sonraya bırakılır ;üye ise üyeliği 5 yıl askıda kabul edilmelidir.

Af konusu
Genel af olursa veya ceza ve dava zamanaşımının uygulandığı durumlarda üyelik konusu ne yapacağız;ben geçmişte bu konuda olan bir olayı iyi bilirim ancak burada yazmayı uygun görüyorum.

Ceza hukukunun temelinde kişiye ceza verildiği zaman sadece o cezanın yatması değil ıslah olması için de topluma kazandırılması için de hüküm verilir; bu gibi durumlarda elbette bir süre vardır bu sürenin sonucunda kişinin medeni hakları kendisini iade edilirse mesele yoktur ;bir tüzük yapılırken elbette bu konulara da son derece titiz olarak dikkat edeceğiz ama tamamen yasakçı bir yöntemle de hareket etmeyecegiz öyle bir tüzük yapmalıyız ki temel kurallarda hiçbir şekilde anayasanın ilk dört maddesi gibi değişmez hükümlerinin olması şarttır ;
Bizim ilk beş maddemiz bilhassa 5’nci maddemiz hiç değişmez; elbette günün şartlarına uygun olarak olacak, diğer maddeler zaman içinde değişebilir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi için kişinin kulüp üyesi olması kifayet eder ancak disiplin kurulu, denetleme kurulu gibi yerlerde görev alması ise belli bir uzmanlık dallarından geçmiş olması şarttır çünkü biz yönetim kurulu çalışmalarını idari ve mali yönden her yıl incelerken denetim kurulunun bu yönden uzmanlardan oluşması şarttır ancak salt Mali müşavir muhasebecilerden olması düşünülemez elbette hukukçunun spor hukukundan anlayan kişilerin daha doğrusu uzman kişilerin Siyasal ve Kamu Yönetimi mezunu kişilerin olabilmesi de öngörülmelidir; nitekim disiplin kurulu üyeleri için salt hukukçu olması şart değildir. Siyasal ve kamu hukuku ile ilgili fakülte mezunu da olabilir ki disiplin cezalarının nevileri irdelerken idari ve cezai yönden ehil kişilerin olması şarttır .

Denetim kurulu
“Denetim kurulunun işlevi nedir” sorusu ile başlarsak denetim kurulunun görevlerine “klübün amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları faaliyet gösterip göstermediğini….“ şeklinde başlayan tüzük hükmü son derece önemli iken bu amaç başlangıcı tadil edilmek istenen tüzük metninden çıkartılmış usule uygun olup olmadığını konusuna indirgenerek kelime kalabalığına gidilirken denetim kurulunun asli görevi ortadan kaldırılmıştır.

Bu tüzük tadilatı bence doğru bir şekilde hazırlanmamıştır; elimde Süleyman Seba’nın bazı notları, Yalçın Karadeniz ‘in divan çalışma esasları kitabı hatta şu anda yönetim kurulu yedek üyemiz fakat son derece çalışkan bir arkadaşımızın kaçıncı sırada divan genel kuruluna seçildiğinin belgesi ile toplantıya gelmeye çalışacağım ve de bazı yazılı metinleri konuşma yaparsam açıklayacağım. Tüzük bir anayasadır bu tüzüğünün demokratik ve katılımcı olarak hazırlanması şarttır.”

Seyit Ateş: Bireysel özgürlüklere kısıtlama getiriliyor

Beşiktaş’ın anayasası en doğru şekilde yapılmalı ve kurgulanmalı. Benim konuştuğum genel kurul üyelerinin çoğu son seçimde Hasan Arat’a oy atan kişiler ama hazırlanan yeni tüzüğün karşısında. Tüzük yeniden ele alınmalı. Başkanın yerinde olsam 11 Mayıs’taki tadili iptal ederim ve daha doğrusunun hazırlanmasına vesile olurum. Beşiktaşlı olarak Hasan Başkan’ın başarısı Beşiktaş’ın başarısıdır. Muhalif, bana oy vermiş-vermemiş vs. bu kompleksten çıkar, herkesi davet ederim. 15-20 kişilik iyi bir ekiple, iyi hukukçularla birlikte Beşiktaş’ın menfaatleri adına en iyi haliyle daha kapsamlı, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamayan bir tüzük ortaya konulmalı. Mevcutta hazırlanan taslak benim içime sinmiyor.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir: Amaç kulübü korumak

Tüzük tadilatı için 2020’de kurul oluşturulup çalışmalar yapılmış ve rafa kaldırılmış. 3 Aralık 2023’te göreve gelince bu kurulu tekrar göreve davet ettik. Yönetimden ben, Kadir Kılıç, Ekrem Keçoğlu ve Cüneyt Sezgin kurula eklendik. Daha önce divan, denetim, disiplin ve sicil kurullarıyla birlikte genel kurul üyeleri de vardı. Prof. Dr. Dursun Arıkboğa’nın daha önceden yaptığı çalışmaları tamamladık.

Her hafta 3 gün 6-7 saat süren toplantılarda ayrıntılı bir şekilde herkesin görüşleri alındı herkesin oy birliği ile alındı. Bazı maddelerde ihtilaflar oldu bunlarda oy çokluğu hangi görüşten yanaysa onu koyduk. Bu mevcut yönetimin tüzüğü değildir Beşiktaş’ın tüzüğüdür. Yönetim kuruluna brifing verdik, arkadaşlarımız ve başkanımız da bize teşekkür ettiler.

Bizim yaptığımız tüzüğü bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde kimse yapmadı. Biz taslağı internet sayfamızda yayınladık. Herkes görsün, baksın eleştiri olabilir, önerge verebilir diye paylaştık. Sanırım tam olarak ya da doğru okunmuyor. Bizim tüzüğümüzde gayrimenkuller satılıyor maddesi var gibi konuşuluyor ama böyle bir maddemiz yok. Yeni tüzük tadilatında yönetim kurulu yetkilerini kısıtladı. Mesela başkanımız tek imza ile dışarda kulübü temsil yetkisine sahipken, yönetim kurulundan bir arkadaşımızın da imzası olacak şekilde temsili getirdi.

Beşiktaş’ın çok fazla gayrimenkulü var. Yanlış ve uzun süreli kira sözleşmeleri ve alt kiralamalar yapıldığı için alt kiracılar çok fazla para kazanırken biz para kazanamıyoruz, kira alamıyoruz.

Biz bunları sonlandırmak için davalar açtık. Tüzüğe şöyle bir madde ekledik. Hiçbir yönetim kurulu 10 yıl üzerinde kiralama yapmasın, genel kuruldan yetki alsın maddesi koyuyoruz. Bunu kimse konuşmuyor, tüzükte hiçbir şekilde yer almayan gayrimenkuller gündeme getiriliyor. Bunu anlamak çok zor. Biz diyoruz ki kulübümüze üye olamayacaklar şunlar, üye olsa bile bu yeterliliğe sahip olmayanlar çıkarılır diyoruz.

Bizim tüzüğümüz başta anayasamıza akabinde de yasalarımıza uygun bir şekilde hazırlanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığına da gönderilerek onay alınan bir tüzük. Tek amacımız vardı bizim daha demokratik daha katılımcı kulüp menfaatlerini korumak için yasada olması gereken düzenlemeleri koyduk.

Bizler geçiciyiz Beşiktaş ilelebet var olacaktır. Gelen herkes Beşiktaş’ı Beşiktaş için yönetsin istiyoruz. Bireysel hak ve özgürlükler en ince ayrıntısına kadar özenle düzenledik. Uyarı cezasına şöyle bir madde koyduk eğer arka arkaya iki yıl herhangi bir disiplin suçu işlenmezse af getirmiş olduk.

Bütün bunlar varken ya iyi bir şekilde okunmadığını düşünüyorum. Bu Beşiktaş’ın tüzüğü, bizim, onun, bunun tüzüğü değil. Geniş bir katılımla kurul düzenledi. Daha çok katılımcı olsun diye bilakis üyelikleri kolaylaştırdık. Gençlerimize, kadınlarımıza kolaylıklar sağladık. Kadınlara indirim yaptık, şehit aileleri ve gazilerimize ücretsiz yaptık. Çoğulculuğa geçecek uygulamaya çalıştık. Umarım 11’inde de genel kurulda bu yaptığımız değişiklikler kabul edilerek geçer. Her kurula hem asil hem yedek olmak üzere 1 kadın üye zorunluluğu getirdik.

Altın Mimir, Murat Aksu ve Bejan Matur Bebek’te hasret giderdi

Dikkati Çekenler

Başa dön tuşu