Fulya DavasıHaberSpor Haberleri

Yönetime bir ihtarname daha! “İddialar doğru ise, gereğini yapmazsanız…”

noterlige e1402585177550

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, eski başkan Yıldırım Demirören’e olan borcu ödeyeceğini tekrar açıklamasının ardından kongre üyesi Hürser Tekinoktay, Orman ve yönetimine bir ihtar daha çekti.

Bugün Beşiktaş kulübüne ulaşan ihtar şöyle;

“24 Mayıs 2014 Günü yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulda bildiğiniz üzere mali ve idari açıdan yönetiminizi ibra etmemiş bulunmaktayım.

Şöyle ki;

Son günlerde gerek basın yayın organlarında gerekse de katıldığı TV programlarında Sayın BJK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, dönem başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in kulüpten alacağı olan 103 M TL’ye ilişkin kendisi ile anlaşmaya çok yakın olunduğu, bu paranın bir kısmının sponsorluk anlaşması karşılığında bir kısmının ise hibe karşılığı Beşiktaş kulübü kayıtlarına gireceği ve borçtan düşüleceği, bakiye tutarın ise kendisine ödeneceği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

Malum olunduğu üzere, Sayın Yıldırım Demirören söz konusu 103 M TL’yi 26.02.2012 tarihli kongrede hibe ettiğini açıklamıştır. Ancak Sayın Demirören’in bu tarihten 3 gün evvel keşide edildiği iddia edilen senetler aldığı bilinmektedir.

Öncelikle işbu senetleri keşide eden şahısların Beşiktaş adına senet keşide etme yetkisinin olup olmadığı bilinmemekte olduğu gibi, senet bedellerinin de hangi kritere göre tespit edildiği anlaşılamamaktadır. Eğer bu şahısların Beşiktaş kulübü adına senet keşide etme yetkileri yok ise senetlerin geçersizliği ve senetleri imzalayan şahısların özel belgede kusur işlendiği izahtan varestedir.

Ve ayrıca eski yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanının 26 Şubat 2012’de Lütfi Kırdar’da yapılan Mali Kongre’de ibra oylamasından önce “Kulübe verdiğim parayı hibe ediyorum” açıklamasını yapıp ibra olması sonrasında;
Bu sözde oluşan borç alacak ilişkisinde bu durumun suiistimal edildiği ortaya çıktığı baki olmuştur.

Özellikle “Hibe ediyorum” konuşmasının yapıldığı tarih olan 26 Şubat 2012 ibra edilmeyen dönemin içindedir.
Yıldırım Demirören ve eski dernek yönetiminin 24 Şubat 2013 tarihinde yapılan olağan yıllık idari ve mali genel kurulda, eski başkan Yıldırım Demirören’in başkanlık koltuğunda oturduğu 1 Ocak – 27 Şubat 2012 dönemi idari ve mali yönden kongrede oy çokluğuyla ibra edilmemiştir.
Bu sizlerin görev süresi içinde olmuştur.

Kongre tarafından ibra edilmeyip, yine kongre tarafından Yönetim Kuruluna dava açma yetkisi verilmesine rağmen eski yönetime mali sorumluluk içeren bir dava açmamış bulunmaktasınız.

Yönetim Kurulu başkanı ve yönetiminizin göreve gelmenizi takiben “önceki yönetim kurulundan hesap soracağım” taahhütünüzden sonra;

Yabancı bir kuruluşa muhtemelen Derneğimizin kasasında ayrılan bütçe ile aylarca süren çalışma ile denetim yaptırdınız ve “sonuçlarını dernekler masası ve kongre üyeleriyle paylaşacağım” demenize rağmen bu taahhüdü yerine getirmemiş bulunmaktasınız.

Bu rapor, maalesef Kamuya açık olan derneğimiz üyeleri ve kongresiyle paylaşılmamış ve Yönetim başkanı Fikret Orman’ın kasasında kalmıştır.

Bu gelişmeler ışığı altında 1 Ocak 2012- 27 Şubat 2012 döneminin ibra edilmediği malumdur. Yıldırım Demirören’in ibra edilmemesinin yanı sıra, Genel Kurulun Fikret Orman Başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kuruluna ibra edilmeyen şahıslara sorumluluk davası açmak için yetki verdiği, ancak 1 aylık hak düşürücü sürede bu yetkinin kullanılmadığı bilinmektedir.

Aksine Sn. Yıldırım Demirören’in bu ibra edilmeme durumunu Mahkemeye taşıdığı da kamuoyunca malumdur. Ancak Mahkemece bu dava hakkında kesinleşmiş bir karar olmaması halen geçerli bir ibra etmeme durumu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumda ise ibra edilmeyen dönemde keşide edilen senetlere dayanarak Yıldırım Demirören’e ödeme/hibe/sponsor adı altında senet bedellerinin ödenmesi açıkça hukuka aykırı olacaktır.

Yine malum olunduğu üzere, Yıldırım Demirören’in 2007 yılında ibra edilmesine dair açılan dava İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde devam etmekte olup, Fulya Projesinde uğradığımız zararların tazmininin söz konusu olma ihtimali mevcuttur. Tabi ki o dönem başkan olması hasebiyle bu konuda en büyük sorumluluk yine Sayın Demirören’e düşmektedir.

Tüm bu şartlar birlikte değerlendirildiğinde;

a- Yıldırım Demirören’e verilen senetlerin yetkili kişilerce keşide edilmediği iddiası doğru ise derhal menfi tespit davası açılmasını ve bu senedi keşide eden şahıslar hakkında özel belgede sahtecilik suçunu işlediklerinden bahisle Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmasını

b- Yıldırım Demirören’e olan borca ilişkin protokol düzenlenmeden evvel, bahsi geçen Ernst&Young firmasınca tanzim edilmiş denetim raporunun kongre üyelerinin incelemesi için açıklanması gerektiğini,

c- Yıldırım Demirören ile hiçbir şart ve koşul altında görev yaptığı süre zarfında BJK Derneğinin uğradığı zararlar göz önüne alınarak ( Maliye Bakanlığı Tarafından açılan dava ve Vergi usulsüzlüğü, şayet doğru ise iddia edilen UEFA Sahte evrak beyanı vb gibi) zarar tespiti yapılmadan bir anlaşma yapılmamasını.

d- 6.Asliye ve 3.Asliye’de açmış olduğum Kamuoyu tarafından Fulya davası diye bilinen davalarda, önceki yönetim kurullarını kamuoyu da vicdanen ibra etmediği ve kusurlu bulduğu söz konusu iken, sizler eski yönetime karşı açılan bu davaları bahsi geçen mahkemelerde savunmakta olup yine bahsi geçen mahkemede Yıldırım Demirören ve yönetimi tarafından Taahhüt edilen tespit davasının göreve geldiğinizden beri şu andaki mevcut yönetimin hala bu tespiti yapmadığı açıkça ortadadır.

Üstelik Davalı olarak girmekte olduğunuz mahkemede Fulya Projesi ile ilgili iddialarımızın doğruluğu mahkemeye sunulan resmi evraklar ile sübut bulmuştur. Fulya’da %67 / %33 Beşiktaş Kulübü lehine olması gereken paylaşımın bu şekilde olup olmadığını belirlemek için acilen tespit davası açmanızı ve ayrıca yukarıda bahsi geçen konular için gereğinin yapılmasını,

Aksi taktirde Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak Beşiktaş’ın uğrayacağı zararlardan dolayı sorumluluğunuzun bulunduğunu, ilk mali kongrede tarafımca ibra edilmeyeceğinizi ve ibra edilme durumu vaki olursa genel kurul üyelerinin iradesi ıskata uğratıldığından Genel Kurul’un ibrasının iptali davası da dahil olmak üzere tüm yasal yollara başvuracağımı  Saygılarımla ihtar ederim.

Hürser Tekinoktay
Sicil no: 5946″
[adrotate banner=”316″]

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu