Beşiktaş

Beşiktaş’ta Tüzük Değişikliğine Tepkiler Bitmiyor

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün bugün gerçekleşecek Tüzük Tadil Kongresine tepkiler devam ediyor.

Eski başkan adayı ve Divan kurulu üyesi Hürser Tekinoktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda bir çok madde için eleştiride bulunurken kulübün amacı dışında bir üyelik sisteminin içine düşeceğine ve gayrimenkullerin suistimaline ilişkin bazı maddelerine dikkat çekti.

Hürser Tekinoktay’ın BJK Tüzük değişikliği ile ilgili açıklamaları şöyle oldu:

Sevgili Beşiktaşlılar,

Yarın yapılacak Tüzük Kongresi ile ilgili bir çok Beşiktaşlı dostumuz fikirlerimi açıklamamı istemektedirler.

Öncelikle hepinize teşekkür ederim.

İlk olarak şunu söylemek isterim,

Yıllarca mevcut düzeni eleştirenlerin;
Geçmiş yıllarca yapıldığı gibi oldu bitti emsali bir Tüzük çalışması yapması doğru değildir.

2002 Yılından beri her gelen yönetim kendi istekleri doğrultusunda yeni bir Tüzük hazırlamıştır.

Bu düzeni eleştirenlerin öncelikle;
Herkesin en az + % 90 oranında mutabık kalacağı uzun yıllar değişime gerek kalmayacak kadar hassas bir Tüzük çalışması yapması gerekiyordu.

NationalTurk Haber

Kurulan bir komisyon olduğunu bugün yapılan bir açıklamayla öğrenmiş bulunuyoruz.

Ancak bu komisyonun çalışmalarını;

Mevcut Yönetim Kurulunun;
Başta eski Divan Başkanları olmak üzere, kongre oturumlarını yöneten başkanları ve konusunda ihtisas sahibi hukukçu üyelerin katılımıyla oluşan bir üst kurula sunmaları gerekiyordu.

Bu Tüzük çalışması, yıllarca fırtınalı bir süreçten geçen kulübümüzde genel mutabakat ile kongreye gelmeliydi.

Ayrıca olağan üstü kongre ile göreve gelen bir yönetim bu konuda daha hassas ve dikkatli olmak zorundaydı.

Özellikle bu hassasiyet ile dikkat edilmesi gereken maddeleri sizlerlerle paylaşacağım.

MAL VARLIĞINA İLİŞKİN KARARLARDA NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

1- Gayrimenkullerin satışı, ipotek edilmeleri ve bundan sonra yapılacak tüm MAL VARLIĞI DEVRİ gibi benzeri olağan üstü kongrelerde;

Karara bağlanacak oy sayısının tüm genel kurul üye sayısına karşı sorumluluk taşıyan oranda olması gerekmektedir.

Ve ayrıca her bir mal devri veya her bir ipotek benzeri talep için ay bir kongre ve ayrı bir karar gerekmektedir.
(Beşiktaş bu konuda çok hassastır.)

Hiç bir yönetimin önden peşin yetki alıp toptan eylem yapmaya kalkışmasına engel kurallar koyulmalıdır.

Örneğin;

“Genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu” ile MAL VARLIĞI ÜZERİNE KARARLARIN ALINMASI ESAS OLMALIDIR.

Resmi Gazetede yayınlanan 22.04.2024 tarihli 7405 sayılı yasa gereği Spor Kulüplerinin birleşme ve mal varlığını devretmesi madde 8.’de görüldüğü üzere

GENEL KURUL ÜYE TAM SAYISININ KATILACAĞI BİR GENEL KURULDA KATILANLARIN EN AZ 3/4 ‘ü ile yani NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK ile karar alınabileceğini hükmü vardır.

36.000 üye 3/4çoğunluk=27.000 kişi : 2 = 13.500 +1 kişi ile karar şartı aranırken;

Biz deki an itibariyle yapılan mevcut düzenlemede bu karar ikinci oturuma gelen 1000 kişinin yarısından bir fazlası olan 501 kişinin kararı ile alınabilecektir.

Hem de alınan yetki toptan olup uçu açık kalacaktır.

Bu Tüzük ile 10 tane Fulya yapsak, kim bilir yine kimler zengin olacaktır?

(Not: Burada yapılan Tüzük sadece şu anda ki mevcut yönetim tarafından kullanılmayacaktır.)

Fulya Davası

PARAYI VEREN DİVAN ÜYESİ OLAMAZ

2- Tadilata uğrayan bir başka hoş olmayan durum ise kulüpte YENİ BİR ÜYELİK TÜRÜ oluşturulmasıdır.

Madde 8. Üyelik tarifi;
“tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek suretiyle, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliği sıfatını kazanan kişidir.” denilirken
ve bu kadar basit ve NET iken;

“8.2” Başlığıyla yeni oluşturulan bu TÜR sonucunda yine UCU AÇIK SAYIDA bazı kişilerin;

“Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak denilen kişiler onursal üyelik kazanıp Divan Kurulunun doğal üyesi olacaklar/mış”

Mesela;
Ahmet Nur Çebi, Fulya’nın müteahhitini asansörlerin bakımını yaptırdı diyerek Divan Üyesi yapabilecek.

Mesela;
“Al Musrati 20 milyon dolar ediyordu, Braga Kulübünün sahiplerinden Katar’lı dostumuz El Nasser bize 8 milyon euro indirim yaptı” diyerek onu Divan Üyesi olacak şekilde alkışlatarak ONUR ÜYESİ yapabileceğiz.

Veya Braga Kulübünün en büyük diğer fahri ortağı Jorge Mendes’i onunla birlikte aynı paket içinde Divan Üyesi yapabileceğiz.

Bunlar da diledikleri takdirde Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılabilecekler.
Ve de en önde bir Lordlar Kamarası oluşturabilecekler…

Haa, gerçekten yardımları ve katkıları olan müstesna durumları olan birileri var ise onlara karşı;
“Onur Plaketi/ Rozeti vb gibi bir çok jestin yapılması zaten söz konusudur.

Ayrıca yıllarca bu tip durumlarda bu tip kişiler içeri misafir olarak girebilmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM HÜSEYİN YÜCEL İÇİN Mİ HAZIRLANMIŞ

3- TÜZÜK TADİLATI İKİNCİ BÖLÜM KULÜBÜN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Burada ki tarif adeta Hüseyin Yücel’in babasının sahibin olduğu okulları ve eğitim kurullarını tarif ediyor.

Umarım bu maddeye ilk olarak Hüseyin Yücel karşı çıkar…

BJK başta kendi sporcuları olmak üzere çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayalı spor yüksek öğretim kurumlarını ve spor meslek liselerini kurabilir.

“Kurulmasına öncülük etmez, kimseye yardımcı olmaz.”

Ayrıca,
Eğitimi iktisadi işletmeler ve/veya şirketlere vasıta etmez.

BJK Eğitimi başta kendi sporcuları olmak üzere sporculara ve gençlere parasız olarak sağlar…

Olması gereken düzenleme budur…

Sevgili dostlarım,

Umarım mevcut yönetim bu Tüzük taslağını yarın geri çekerek köklü ve tarihi bir başlangıcın yapılmasına aracı olur.

Huseyin Yucel Ozel Egitim

 

MATRUŞKA DEDİĞİNİZ SİSTEM LEGALLEŞİR ve GENİŞLER

4- Hazır eğitim demişken buraya bir parantez daha açmak gerekiyor…

Nasıl BJK Derneği Paralı eğitime öncülük ve yardımcı olmamalı ise;

Üyelik Başvurusu ve Üyelik Sıfatının Kazanılması ile ilgili Madde 10’da;
Üniversite Öğrencilerinin % 50 indirim almasına (Özel Üniversiteler Hariç ibaresi konulmalıdır.)

Özellikle Hüseyin Yücel’in babasının işletmesini yaptığı 1’den fazla ÖZEL üniversite bulunmaktadır.

Siz üyelik ile ilgili referans için “5 (beş) yılını doldurmuş 2 (iki) üye ile birlikte imzalar” maddesini 3 yılını doldurmuş şekle indirirseniz;

Ve bir de bir referans adedini 10 kişiden 35 kişiye çıkartırsanız;

MATRUŞKA dediğiniz sistemi bile aşıp toplu ve blok oyların indirimli şekilde oluşacak stoğunun ‘Legalleşmesine’ sebep olursunuz…

Divan Kuruluna yaptığınız YENİ TİP ÜYELİK yapısına bir de burada yeni tip bir BLOK üyelik yapısı ekleyerek 100 yıllık kulübün üyelik yapısının başka yere evrilmesine sebep olursunuz.

Örnek 300 kişi bir yılda 35 kişiye referans olduğunda 3 bin üye yerine 10 bin yeni üye kaydı yaparsınız.

Bir de bunlara % 50 indirim yaparsanız.
Aynı kişinin ÖZEL Üniversitelerden getireceği
yılda 10, 500 x 3 yılda ise = 31,500 indirimli yeni üye 100 yıllık kulübün mevcut üye sayısını geçer…

Bu 10 numaralı madde BJK Derneği için ciddi bir sorundur.

Kulübün Kuruluş amacı ve yapısı suistimale uğrayabilir…

Gayrimenkuller ile ilgili kararların gündeme madde eklenerek oylamaya sunulmaları yasaklanmalıdır.

5- Gayrimenkullerin Satışı ve/ İpotek gibi tüm taleplerin Olağan Mali Genel Kurullara gündeme madde eklenerek oylamaya sunulmaları yasaklanmalıdır.

Şöyle ki;

Şimdi Başkanın hukuki sorumluluk verdiği Aker Çıtak ve diğer Başkan yardımsısı Tamer Mert’in de şikayetçi olarak müdahil olduğu DANIŞIKLI TAHKİM ile ilgili dosya kapsamına bakıldığında;

Önceki yönetim kurulunun hülleli savunma yaptığı TAHKİM kelimesi;

Şimdiki YK Üyesi Kadir Kılıç’ın / İsmet Aydınlıoğlu ile beraber 2013 yılında gündeme madde eklenmesini talep ederek;

Sözde Yıldırım Demirören’in yargılanması için izin istenmesi gerekçesiyle imza toplanmış ve bu hülle kelimesinin ortaya çıkması oluşmuştur.

Oysa Yönetim Kurulu yetkisinde dava açma mahkemeye gitme vb yetkiler zaten bulunmaktaydı…

Ekte sizlere Savcılığa sunulan belgenin bir kısmını paylaşıyorum.

BJk Tuzuk hulleli Tahkim kelimesi

Tekinoktay ayrıca; Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Tüzük Tadil Kongresinin Stadyumun açık tribünlerinde yapılma kararının da eleştirerek yönetimin aynı hoca seçimlerinde ki karar verdiğini de atıfta bulundu.

Beşiktaş JK Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir: “Tüzük tadilatın çıkış sebebi bizim çok sayıda gayrimenkulumuz olduğu halde bizim bu gayrimenkullerden yeteri kadar faydalanamıyor olmamızdan kaynaklanıyor.”

Dikkati Çekenler

Başa dön tuşu