BJK HaberleriEkonomi HaberleriSpor Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Yaptı

Beşiktaş JK yönetimi Beşiktaş Futbol A.Ş. ”nin SPK’daki esas sözleşmesinde değişiklikler yapmak için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı yayınladı.

BJK Futbol AŞ artık ‘GERÇEK KİŞİLER’ tarafından da borç alabilecek.

Ahmet Nur Çebi başkanlığında alınan değişiklik isteğinde Beşiktaş JK artık banka ve tüzel kişiler dışında ‘GERÇEK KİŞİLER’ tarafından da borç alabilecek maddesi de bulunuyor.

Yapılması istenen değişiklikler için Şirketin merkezi Adresi Süleyman Seba Caddesi No:48 BJK Plaza Zemin Kat Akaretler Beşiktaş,  Vodafone Park’a alınması da var….

Beşiktaş JK en eski üyesi olan Süleyman Seba’nın en yakın dostlarından Mesut Arda şirketin adresini ve başkanlık makamının Akaretler’de olmasını Ahmet Nur Çebi’den bizzat talep etmiş ve kulübün kısa bir hikayesini Ahmet Nur Çebi’ye anlatmıştı. Değişiklikler kabul edilirse Ahmet Nur Çebi BJK Derneğinin kuruluş yerini değiştiren ilk başkan olarak tarihe geçecek.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol AŞ Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine İlişkin değişikliklerin yapılmasını talep edecek.

BJK Derneğinin BJK Futbol A.Ş. deki payı olan % 51 ibaresi yeni düzenlemede olacak mı ?

Beşiktaş Futbol AŞ’nin Esas Sözleşme Tadil Metni

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 12.04.2023 Çarşamba günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park basın toplantı odasında yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış bilgilendirme dokümanı ve esas sözleşme değişiklik metni olağanüstü genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde(“e-GKS”) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

“Trabzon’a, ilçesine, köyüne, Trabzonspor’a sevdalı Ahmet Nur Çebi”

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

yunanistan kira garantili golden visa yurt disi emlak

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

yunanistan kira garantili golden visa yurt disi emlak
SELANİK KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, olağanüstü genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri “Pay sahipleri listesi”nde yer almayacak ortaklarımızın, olağanüstü genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç olağanüstü genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘kısıtlamanın’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3-Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine İlişkin Tadilin Karara Bağlanması
4-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Genel Kurul Çağrı İlanının Tam Metni İçin TIKLAYIN
12.04.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı İçin TIKLAYIN
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni için TIKLAYIN
Vekaletname Örneği için TIKLAYIN

Ali Çil’den Ahmet Nur Çebi için şok iddia “Torpil yaptı ama yine de Trabzonspor yönetimine giremedi!”

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu