Beşiktaş Belediyesi’nden “Torba yasa” açıklaması

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yürürlüğe giren 6111 Sayılı Torba Yasa Kanunu ile ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi’ne başvurular başladı. Belediyeden yapılan açıklama şöyle;

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile V-pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin hükümlerinin C- Emlak Vergisi bildirimi için Belediyelerin anılan Kanun kapsamına giren alacakları sayılmış olup bu alacaklar aşağıda belirtilmiştir.

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanun kapsamına giren alacaklar;
2- 6183 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar;
3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (97/b hariç )

– Çevre Temizlik Vergisi
– ilan ve Reklam Vergisi,
– Eğlence vergisi v.b.

4- Emlak Vergisi Bildirimi
– Başvuru Süresi ve Şekli
6111 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin:
– Başvuru dilekçesiyle
– 2 Mayıs 2011 tarihi, mesai saati bitimine kadar
Belediyemize vermeleri gerekmektedir.
Ödeme Süresi
6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların
– İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da
– İkişer aylık dönemler halinde
– Azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi
– 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.
Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen toplam tutar katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

– Altı eşit taksit için (1,05),
– Dokuz eşit taksit için (1,07),
– Oniki eşit taksit için (1,10),
– Onsekiz eşit taksit için (1,15),

Bu Yapılandırmadan Faydalanmak İçin Belediyemizin GELİRLER Birimine Müracat Etmeniz Gerekmektedir…

Share.

Leave A Reply