Finansal tablo açıklandı: 156 milyon lira zarar!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,30 Kasım 2018 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunu KAP’ta yayımladı. Söz konusu dönemde 156 milyon lira zarar etti!

Geçtiğimiz sezon bu dönemde 10 milyon TL kar açıklayan Beşiktaş’ta ibre tamamen tersine döndü. Siyah-beyazlılar, 156 milyon 390 bin 704 TL zarar açıkladı. Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Beşiktaş’ta büyük bir mali kayıp yaşandı. Aynı dönemde Fenerbahçe 54 milyon 726 bin 937 TL zarar ederken Galatasaray ise 2 milyon 900 bin 609 TL kar açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 Kasım 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, ara dönem özet konsolide öz kaynaklar değişim tablosunun ve ara dönem özet konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulundukları bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının ‘Grup’ 30 Kasım 2018 tarihli ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, ara dönem özet konsolide öz kaynaklar değişim tablosunun ve ara dönem özet konsolide nakit akış tablosu ile açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı’na (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi’ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.”

Grup’un, 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nden 506 milyon 233 bin 100 lira tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamakta olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Grup, söz konusu alacak için 30 Kasım 2018 tarihinde sona eren ara hesap döneminde 67 milyon 71 bin 301 lira faiz geliri kaydetmiştir. 30 Kasım 2018 ile rapor tarihimiz arasındaki dönemde söz konusu alacağa ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Rapor tarihi itibariyle söz konusu tutarın tahsiline ilişkin vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır. 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 602 milyon 889 bin 17 lira tutarında geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 665 milyon 707 bin 91 lira. Bu durum, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, yönetim kurulunun anılan maddede belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları ve planları 2,5 no’lu finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.”

Share.

Leave A Reply