İsmail Ünal’ın son çırpınışları da fayda etmedi, bir de üstüne para cezası yedi!

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Beşiktaş ilçesini eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal’ın, Barış Ertül, Hürser Tekinoktay ve Atilla Aksel’e açtığı davada son çırpınışları da fayda etmedi.
Hatırlanacağı gibi İsmail Ünal’ın Ortaköy Spor sahasının imara açılmasını gündeme getiren Barış Ertül, Hürser Tekinoktay ve Atilla Aksel’e açtığı hakaret davası reddedilmiş, gerekçeli kararda gazetecilik dersi olarak okutulabilecek ifadeler yer almıştı.

Gerekçeli kararın detayları için tıklayın

İsmail Ünal’a “gerekçeli” ders! “Kamuya ait alanın gaspıyla ilgili yeterli olgulara dayalı yayın yapıldı”

Kararın ardından İsmail Ünal’ın temyiz başvurusu Yargıtay tarafından reddedildi.

Karar şöyle;

“Davacı İsmail Ünal vekili Avukat Zehra Şahin tarafından, davalılar Barış Ertül vdl aleykine 21/02/2008 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda;

Mahkemece davanın reddine dair verilen 07/11/2013 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmelke, daha önceden belirlenen 10/02/2015 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Merve Gül ile karşı taraf davalılardan Hürser Tekinoktay ile Barış Ertül vekili Avukat Ahmet Akif Demir geldiler, diğer davalı adına gelen olmadı.

Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi.

Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

İsmail Ünal’a Yargıtay’dan da kötü haber

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve davalılardan Hürser Tekinoktay ve Barış Ertül yararına takdir olunan 1.100 TL duruşma avukatlık ücreti ile aşağıda yazılı onama harcının davacya yükletilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

Bir de para cezası!

Temyizden eli boş dönen İsmail Ünal daha sonra “karar düzeltme” talebinde bulundu. Bu talebi de reddedilen İsmail Ünal’a kanun gereği 261 TL para cezası kesildi;

“Taraflar arasındaki manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yazılı kararın; Dairemizin 10/01/2015 gün ve … sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir.

Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddine ve aynı kanunun 442/3 ve 4421 sayılı Kanunun 2. ve 4/b-1. Maddeleri gereğince takdiren 261 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

Fulya Davası Nedir? Neler Yaşandı? İşte Detaylar

0/5 (0 Reviews)
Paylaş.

1 Yorum

  1. Geri Bildirim: İsmail Ünal'a "gerekçeli" ders! "Kamuya ait alanın gaspıyla ilgili yeterli olgulara dayalı yayın yapıldı" - Beşiktaş Postası

Bir Cevap Yaz

%d blogcu bunu beğendi: