Fulya davasında flaş gelişme: Sözleşme hala saklanıyor

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Kamuoyunda “Fulya Davası” olarak bilinen ve Beşiktaş kongre üyeleri Cengiz Sarıkaya, Altan Altın, Teoman Akyıldız, Atilla Odabaşı  ve Sezgin Taşkın Minik’in avukat Murat Ersöz, Hürser Tekinoktay’ın da avukat Tekin Bilge aracılığıyla açtığı, daha sonra İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince birleştirilen davalarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Şubat 2008’de yapılan “BJK 2007 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu”nu Fulya projesinde yaşanan skandallar ve Beşiktaş Kulübü’nün bu projede zarara uğratıldığı gerekçesiyle ibra etmeyen üyelerin açtığı davada İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Beşiktaş kulübününün, “Kabahatler Kanunu”nun 32 ve 22. maddelerini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Hatırlanacağı gibi davanın seyri açısından davacı üyeler Beşiktaş ile Aşçıoğlu inşaat firması arasında imzalanan sözleşmenin mahkemeye sunulmasını istemiş ancak Beşiktaş yönetimini ve derneği temsil eden avukatlar ısrarla “sözleşmede gizlilik şartı” olduğu gerekçesiyle sözleşmeyi mahkemeye sunmamıştı.

Son olarak davalı Beşiktaş kulübünün avukatları yasal geçerlilik taşımayan bir sözleşme fotokopisini öne sürünce İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ayşe Kurtoğlu, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek özetle şu istekte bulundu:

“Mahkememizce verilen 19.06.2008 tarihli ara kararımız uyarınca, davalı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği vekiline Fulya Projesi Ana Protokolü ve yine Beşiktaş ilçesi, Fulya mahallesinde bulunan arsa ile ilgili olarak, dava dışı Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. ile aralarında düzenlenen, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ibraz edilmesi hususunda müteahhid defalan süre verilmiş ancak protokol ve sözleşme mahkememize sunulmamıştır.

Davalı dernek vekilince, sözleşmenin gizlilik şartı olduğu ve mahkemeye sunulması halinde, yönetim kurulu üyelerinin, mali sorumluluklarına gidileceği savunulmuştur.

Ancak davalı bir spor derneği olup, davalı derneğin, tarafınızda Dernekler Yasası amir hükümlerinde denetlenidği mahkememizce bilinmekle; gitli maddeler içerdiği bildirilen sözleşmeyi hangi yasal çerçeve içerisinde imzaladıkları anlaşılamadığından, mahkememizce sözleşmenin incelenmesi de gerekli olduğundan, bir dernek oldukları halde mahkemeye dahi açıklanamayacak gizli hükümler içeren bir sözleşme imzaladıkları anlaşılan dernek yetkilileri hakkında, mali ve cezai yönden gerekli denetim ve soruşturma yapılarak sonucundan mahkememize bilgi verilmesi rica olunur. 08.10.2008″

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yaptığı bu isteğe İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün verdiği cevap ise şok ifadelerle dolu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne, elinde bulunan belgeyi mahkemeye sunmaması ve böylelikle adil yargılama sürecini geciktirmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ihtarının verildiğinin belirtildiği denetim sonuç raporunda şu tespitler yer aldı;

“İhtara rağmen 25.11.2008 tarihinde yapıan 5. duruşmada; davalı (BJK)  vekilleri tarafından inşaat şirketi ile yapılan kat karşılğı inşaat sözleşmesi ile kira sözleşmesinin fotokopileri dosyaya sunulmuştur. Bilindiği üzere sözleşmelerin hukuki açıdan geçerli olabilmeleri için sözleşme asıllarının veya noter onaylı suretlerinin bulunması gerekmektedir…

…5326 sayılı Kabahatler Kanunu “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. madde yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz TL idari para cezası verilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu ‘İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi’ başlıklı 22. maddesi de Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir’ hükmünü içermektedir.

Bu hüküm ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği mahkeme tarafından 4. duruşmada 10 günlük süre içerisinde verilmesi istenen sözleşmelerin asılları veya noter suretli onaylarını vermesi gerekirken herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmayan sözleşme fotokopilerini mahkemeye vererek Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesini ihlal etmiştir”

Görüldüğü gibi mahkemede yaşanan bu gelişmelerin ardından Fulya Projesi’ndeki esrar perdesi hala aralanamadı.

BJK Mali Genel Kurulu’nu ibra etmeyerek bu davayı açan üyelerin haricinde de çok sayıda kongre üyesinin aklında soru işaretleri artmaya başladı.

Beşiktaş Mali Genel Kurulu’nu 2008 yılında 22, 2009 yılında ise tam 112 kişi ibra etmemişti. Hatta 2009 yılında el kaldırma usulüyle yapılan oylamada ibra edenlerin ve etmeyenlerin hemen hemen eşit olduğu görülmüş ancak 112 kişi kayıtlara alınmıştı.

Şimdi akıllarda şu sorular var;

Fulya Projesi’ni yapan Aşçıoğlu İnşaat ile Beşiktaş kulübü arasında herhangi bir sözleşme yapılmadan tamamen kanun dışı işlere mi imza atıldı?

Eğer ortada bir sözleşme varsa Beşiktaş kulübü bu sözleşmeyi neden ısrarla saklıyor?

Fulya Projesi ve söz konusu davayla ilgili olarak tüm gelişmeler Beşiktaş Postası‘nda olmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin isteği üzerine hazırladığı raporun tüm detayları ve çarpıcı bölümleri yine sadece Beşiktaş Postası‘nda olacak.


0/5 (0 Reviews)
Paylaş.

Bir Cevap Yaz

%d blogcu bunu beğendi: