Çarpıcı rakamlarla Beşiktaş Kongresi ve genel değerlendirme

Pinterest LinkedIn Google+ Tumblr +

Beşiktaş’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimli genel kurula ilişkin çarpıcı rakamlar ve değerlendirmeler, Değişim Başlıyor ekibi tarafından kaleme alındı.

Değişim Başlıyor ekibi değerlendirmeleri;

Seçime katılma yeterliliği olan 14 bin 200 üyeden 4 bin 899’u kongre salonuna giriş yapmış, 4 bin 813 üye oy kullanmıştır. 86 üye salona geldiği halde oy kullanmamıştır. Bunların 16 tanesi 17 nolu sandıkta, 9’ar tanesi 1,2 ve 5 nolu sandıklardadır.

Seçim sonuçları şöyledir:

Başkanlık ve Yönetim Kurulu

Fikret Orman: 2882
Hürser Tekinoktay: 1617
Boş / Geçersiz: 314

Denetim Kurulu

Beyaz Liste: 2678
Mavi Liste: 1856
Boş /Geçersiz: 279

Disiplin Kurulu

Beyaz Liste: 2469
Mavi Liste: 1939
Boş/Geçersiz: 405

Seçme ve Sicil Kurulu

Beyaz Liste: 2392
Sarı Liste: 1452
Pembe Liste: 633
Boş/Geçersiz: 336

Fikret Orman yüzde 21.7 üyenin oyuyla seçildi

Seçime katılım % 33.9 oranında gerçekleşirken Başkanlık seçiminde % 6.7 oranında boş / geçersiz oy kullanılmıştır. Geçerli oyların % 64’ünü Fikret Orman , % 36’sını Hürser Tekinoktay almıştır.

Fikret Orman seçime katılma hakkı olan üyelerin sadece % 21.7 ‘sinin oyuyla başkan seçilmiştir.(%33.8*%64= % 21.7)

Başkanlık seçiminde Fikret Orman 17 sandıkta, Hürser Tekinoktay 3 sandıkta daha yüksek oy almıştır. Oransal olarak; Fikret Orman en başarılı ilk beş sandığı 1, 3,19, 4 ve 2 nolu sandıklar, Hürser Tekinoktay‘ın en başarılı ilk beş sandığı 13,14,16,15 ve 11 nolu sandıklar olmuştur .

Fikret Orman 1. nolu sandıkta % 80.7, Hürser Tekinoktay 13 nolu sandıkta % 65 ile en yüksek oranlara erişmişlerdir.

Başkanlık seçimindeki Hürser Tekinoktay’ın önde bitirdiği 13,14 ve 16 nolu sandıklarda, seçilen kurullar geride kalmıştır. Ancak seçilen Denetim Kurulu bu üç sandığa ek 15 nolu sandıkta, seçilen Disiplin kurulu bu dört sandığa ek 11 nolu sandıkta, seçilen Seçme Sicil Kurulu bu beş sandığa ek 9 nolu sandıkta % 50’nin altında oy almıştır .

Başkanlık seçiminde %64, %36 olan sonuç, Denetleme Kurulunda %59, %41, Disiplin Kurulunda %56, %44, Seçme ve Sicil Kurulumda %53,4, %32.4,% 14.2 olarak sonuçlanmıştır.

Başkanlık seçimi ile Kurul seçimleri önemli ölçüde paralellik arz etmiştir.

Ancak ;

– Fikret Orman oyları ile Seçme Sicil Kurulundaki beyaz liste oyları 1,2,3,4,5,7,8,9 ve 14 nolu sandıklarda % 15 ile % 20 civarı liste aleyhine fark etmiştir. Sarı liste başkan adayı Firuz Bey’in bu sandıklardaki etkisi net görülmektedir.

-15 nolu sandıkta Fikret Orman 20 oy fazla alırken, Denetim Kurulunda mavi Liste 37 oy, Disiplin Kurulunda mavi liste 31 oy fazla almıştır. Bu sandıkta başkanlık seçimindeki 32 boş oy esasen bu farklılığı izah etmektedir.

– 11 nolu sandıkta Hürser Tekinoktay listesi % 44.7, Mavi Denetim Kurulu listesi % 44.6 , Muhalif Seçme Sicil kurulları toplam %54.1 oy alırken Disiplin Kurulu mavi Liste %60.5 oy almıştır.
2012’den sonra üye olan bağımsız üyelerin oy kullandığı 11,12,13,14,15 ve 16 nolu sandıklarda Fikret Orman 692, Hürser Tekinoktay 723 oy almıştır. Bu sandıklardaki 128 boş/ geçersiz oy ayrıca dikkat çekicidir.

Eski üyelerin muhafazakar tutumu, gelişmelere uzak kalıyor olmaları ve onlara erişim zorlukları Hürser Tekinoktay listesinin ilk yedi sandıkta %25 seviyesinde oy alması sonucunu doğurmuştur.

Sonuç:

Olası bir erken seçimin Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı arasında olacağı varsayımı ile;

– İlk sandıklara etki edebilecek bir aday seçimde daha avantajlı olabilecektir.

Paylaş:

Bir Yorum Yaz