GündemHaber

Beşiktaş Belediyesi’nden ruhsat açıklaması geldi

besiktas belediyesi logoyatayBeşiktaş Belediyesi, Zorlu Center inşaatına belediye meclisinin onayı olmadan ruhsat verilmesiyle ilgili olarak Beşiktaş Postası ve Sözcü gazetesinin haberlerine cevap verdi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş İlçesi, Levazım Mahallesi, 38 pafta, 30 ada, (eski 157) 165 parsel sayılı yer, Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.’ye ait olup, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Plan Şartları kapsamında, avan projeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başkanlığımız ve İstanbul III no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesince plan iptal davası açılmış ve Danıştay 6. Dairesi 2007/4056 Esas no ile yürütmeyi durdurmuştur. Bilahare Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19.06.2008 tarih ve 2008/630 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. Sonuç itibari ile yapılan yargılama Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine sonuçlanmış başka bir deyişle Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.’nin satın almış olduğu arazide yapılacak inşaata yasal izin çıkmıştır.

Söz konusu yerle alakalı ruhsat işlemleri tamamlanmadan inşai faaliyet tespit edilmesi üzerine 2960 sayılı kanun kapsamında yasal işlemler yapılmıştır.

Yazınızda bahsi geçen diğer hususlar da yasal gerçeği yansıtmamaktadır. Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ve onaylanan imar planlarının Belediye Meclisine sunularak onaylanması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulunca onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin askıya çıkarılmadığı iddia edilmişse de söz konusu planlar Belediyemizce de 12.07.2007-12.08.2007 tarihleri arasında Belediyemizde askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmamıştır.

Bahsi geçen taşınmaz, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunca da onaylanan Koruma Amaçlı Planlar kapsamında “Turizm, Kongre Merkezi – Ticaret ve Kültürel Tesis” alanında kalmakta ve bu alanda iş ve alışveriş merkezleri, ticari büro kullanımları, yönetim merkezleri, sosyo-kültürel tesisler, her türlü turizm tesisleri, kongre merkezi ve rezidans yapılabilecek olup, planlama alanında emsal net parsel üzerinden alınacak emsal E=2.80 olacak şekilde hazırlanan uygulama projeleri onaylanarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.

Ayrıca belediyemizce inşaat ruhsatı verilmeden önce projelerin Mimarlar Odası Büyükkent Şubesince tetkik edilerek onaylandığı görülmüştür. (26.04.2010 tarih ve 2010.10.18541 sayılı)

Söz konusu yerdeki inşaat 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası kapsamında her türlü sorumluluğu Zirve Yapı Denetim Kuruluşuna ait olarak ruhsatlı olup, inşai faaliyetine yasal olarak devam etmektedir.”

[adrotate banner=”84″]

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu