Fulya davası için yönetime bir dilekçe daha!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fikret Orman’ın, kazanılan Fulya davasını temyize götürme sinyallerine tepkiler dilekçelerle devam ediyor.

Beşiktaş  kongre üyelerinden Mehmet Terzi’nin yazdığı detaylı dilekçe şöyle;

“Beşiktaş JK Derneği ve Beşiktaş A.Ş Denetleme Kurulu
Başkanlığı’na
29.01.2016

Mahkemece 15.12.2015 tarihinde verilen: “Derneğin menfaatlerini koruma yetkisi ve görevi verilen yönetim kurulu, bilirkişi tespitleriyle sabit olup, genel kurul üyeleri yanıltma yoluyla ibra edilmiştir ve 2007 -2008 dönemi ibraları geçersizdir”

Bu karardan sonra bilindiği üzere mevzuat ve kamu yararı gereği temyize değil, bahsi olan dönemlerin Yönetim Kurulunuzun açıklamalarıyla da tespit edilen zararlarının tazmin yoluna gidilmelidir.

Oysa kararının akabinde aktif yönetim kurulu başkanının canlı yayınlarda “dava Beşiktaş’a açılmıştır. Hâkimin aleyhine karar verdiği tarafta yer alıyoruz, tabi bunun bir üst mahkemesi var ‘’ söylemleri İbra edilmeyen dönemlere itiraz edeceğiz manasına gelmektedir ki, Bahsi geçen yönetimi aklama çabasından başka bir anlam ifade etmemektedir.

BJK’nın kaybolan haklarının telafisinin önünü açan KAZANILMIŞ DAVANIN, tüm kamuoyu gibi hukukçulardan oluşan denetim kurulu üyeleri olarak eminim ki, öneminin sizlerde farkında ve bilincindesiniz.

Oysaki aktif yönetim kurulunun; Göreve talip olduğunda, dönem ve sonrasında hesap soracağız, BJK 100 Milyon USD zarara uğratılmıştır bu zararın takipçisi olacağız gibi söylemleri, tüm camiamız ve spor kamuoyu önünde cereyan ettiği bilinmektedir. Ayrıca mahkeme kararını temyiz etmek istemeleri, derneğin haklarını koruma göreviyle de çelişmektedir.

Ek 2 bknz Hatta şu anki aktif yönetim kurulu başkanı genel kurul kürsü konuşmasında Fulya davasının açılması için paraları ben verdim. Davayı geri çekmedim arkasındayım dediğini sizlerde duymuşsunuzdur. Çünkü hepiniz ordaydınız.

Ayrıca kamuoyuna ve genel kurulun üyelerine seçim öncesi canlı yayınlarda taahhüt ettiği halde, kazanılan davaya resmi manada tek bir destek dahi vermemesi yaman bir çelişki ve hatta görevi ihmal anlamı taşımakta değil midir?

24.03.2012 tarihinde radyo canlı yayınında yaptığı açıklamaların tersi yönünde hareket ediyor olmasının mantıklı bir izahatı yoktur .

Bu paragrafın özellikle son iki cümlesine dikkatinizi çekmek isterim. Ek 1 bknz : ’’ Fulya ile ilgili açılan davaların sonuna kadar arkasındayım!

Fulya ile ilgili en büyük mücadeleyi ben verdim. Yaşar Aşçıoğlu arkadaşım, iyi tanırım ama Beşiktaş’ın menfaati neyi gerektirirse onun üzerinden mücadele ederim, kavga etmek gerekirse kavga ederim. Talep ettiğim yer Beşiktaş Başkanlığı, kulübün menfaatleri zıddına hareket etmemi, kimse düşünemez. Ben o günlerde “burayı böyle yapmayalım, Beşiktaş inşaat diye bir şirket kurup öyle yapalım. Yerin altındaki değersiz yerleri, otopark katlarını bize verip, %67 diye gösteriyorlar” dedim, dinlemediler. Bugün “kat artışlarından dolayı kasamıza fazladan para girmeli” diye üyelerimizin açtığı davalar devam ediyor. Bu davalara sonuna kadar sahip çıkacağım!’’ (Fikret Orman-seçim öncesi yönetim kurulu başkan adayı)
ek 4 bknz bilirkişi fazlalık tespit raporu . BJK nın inşaat fazlalıkları için tespit başvurusu yapması yeterlidir. Hakkı talep etmemek açıkça görevi ihmaldir. Bu durumun gereği de sizlerin sorumluluğundadır.

Ek 4 bknz Bahsi geçen konudaki kat artışındaki fazlalıklar bilirkişilerce bir kez daha belgelenmiştir. Hala sözleşmede yazan Ek 3 bknz ’’ tespit davası açılarak inşaattaki fazlalıklarda aynı oranda paylaşılır.’’ madde İçinde gereği yapılmamıştır.

Hatta Denetim Kurulu olarak ’’Fulya Proje sözleşmesinde inşaatlar tamamlanınca tespit davası açılır, fazlalıklarda sözleşmede yazdığı %67 ye %33 oranında paylaşılır. Bunu yüklenici firmaya veren BJK Derneği yetkilileri yapar.

Sizlerin aktif yönetim kuruluna hitaben, yazılı olarak: ’’ bakınız sözleşmede bu şekilde maddeler var gereğini neden yerine getirmiyorsunuz? ‘‘ Şeklinde sormanız Denetleme Kurulu’nun görevleri arasında değil midir?

Gereği yerine getirilmeyen durumlar da Denetim mekanizmasının görevi değil midir?

Ek 5 bknz Genel kurul Üyelerinin ve de tüm kamuoyunun, önceki yönetim tarafından yanıltıldığı mahkemece ispatlanarak ibraları geçersiz kılınmış ve hatta İçişleri Bakanlığı Denetçi raporlarıyla da fazlalıklardan doğan hak tespit ve bizim %67 ‘lik alanımıza yapılan 2000 m2’lik ilave hak kaybı olduğu da ortaya çıkmıştır.

BJK denetim kurullarının belki de gözden kaçırdığı bu durumu, bilirkişi ev Bakanlık denetçileri raporlarla ortaya koymuşlardır.

Aktif yönetim kurulu başkan ve 2.başkanının, Önceki yönetim kurulu başkanından, ibra edilmediği dönem ve mahkemenin ibraları iptal etmesinden dolayı, geçerliliğine tedbir konulması gereken sözde senetlerin Israrla 3/1 inin hibe edilmesi yönündeki taleplerinin manası nedir? Ernst&Young firmasının raporlarından dolayı bu 3/1 lik kısmın önceki yönetim kuruluna hukuki manada sıkıntılar vereceği, hem aktif yönetim kurulu başkanı hem de 2.başkan tarafından canlı yayınlarda dile getirilmiştir. Yönetim Kurulu 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin canlı yayındaki açıklamaları:06.06.2014

(Bunlar konuşulmalı, ama bunlar hesap sorulacak şeyler değil, Oğuz bey, bunları anlatamazsınız. Bunlar sadece göz göze baktığımızda bunların kusur olduğunu söyleyebiliriz. Ama adli makamlara gittiğimizde bunların kusur olmadığını da söylüyorlar. Şimdi bakıyorsunuz, hata var olabilir şudur budur falan filan, bunları izah etmek öyle kolay işler değil. Mesela Fikret Orman ‘da şunu hep savunmuştur, demiştir ki ‘ben sayın Yıldırım Demirören’in zamanında oluşmuş olan hatalardan ve kusurlardan Beşiktaş’ın kayıplarının hangisini mahkemeden alabileceğim, araştırıyorum, bunlar futbolcu alınmış, olabilir, karpuz değil kavun değil anlayamazsınız, bizimde başımıza geliyor, tabi ama bazı şeyler var ,evet bunlarda zaten bağış yapacağı rakamla karşılaştırdığımız zaman, Fikret beyin istediği rakamla karşılaştırdığımız zaman zaten helalleşmeye giriyor bu iş.)

YD ye ait tek taraflı(!) mutabakat ile yapılmış olan sözde senetlerin hukuki legalliği söz konusu değildir, (Dernek ve A.Ş 1 Ocak – 27 Şubat 2012 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmemiştir.) Sizlerin söylediği mahkeme açıldığında talebi mümkün dediğiniz ‘’ama bazı şeyler var ‘’ söyleminin her ikisi de BJK menfaatine durum içermektedir.

‘’Ama bazı şeyler var Fikret beyin istediği rakamlara tekabül ediyor’’ denilen hususların yargıya taşınmaması suç teşkil etmektedir. Çünkü 3.5 yıldır, bu zarardan haberiniz var ve gereğini yapmıyorsunuz. Tahsil etmediğiniz ‘’bazı şeyler’’ in karşılığı olan söyleminizdeki senetlerin 3te 1 oranındaki miktar, BJK hesaplarında olmadığı için hala maddi zarar vermeye devam etmektedir.

Bu durumlara istinaden sözde senetlere tedbir konması, ’’ama bazı şeyler var hibe istenen rakama tekabül ediyor ’’ itirafının, gereği olan Önceki yönetim kurulundan tazmin talep ikazı da sizlerin de sorumluluğundadır.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır.

Yönetim kuruluna asli görevini hatırlatmak; SADECE BEŞİKTAŞ MENFAATLERİ üzerine hareket edip düşünen, onun için mücadele eden bağımsız kurul ve genel kurul üyelerinin en büyük vazifesidir.
Bu hatırlatma, talep ve ikaz içerikli başvurumun kayıtlara geçirilmesini ve gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Mehmet TERZİ
25294
BJK Derneği Üyesi Ve BJK A.Ş hissedarı”

Share.

Leave A Reply