Aşçıoğlu ConstructionBJK HaberleriFulya DavasıHaberSpor Haberleri

“Fulya’da geri dönüş yok yazık oldu” diyen Fikret Orman bu belgeleri bilmiyor mu?

Fikret Orman

Futbol takımının aldığı güzel sonuçların ardından Beşiktaş’ta yüzler gülerken Beşiktaş Postası yine birilerinin canını sıkacak belgeleri açıklamaya devam ediyor!

Beşiktaş’ın Fulya Süleyman Seba Projesi’nde uğradığı zararı bilen, röportajlarında kabul eden ancak hukuki olarak bir girişimde bulunmadığı gibi Fulya Davasının reddi için duruşmaya önce kendi avukatını, sonra yeni avukatları göndermeye devam eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir süre önce de “Fulya’da geri dönüş yok yazık oldu” şeklinde garip bir açıklamada bulundu.

Orman, Beşiktaş’ın Fulya’da mağdur edildiğini kabul ederek “Olmuş, yapılmış, inşaat bitmiş, tapular devredilmiş, binalar çıkmış, arazinin o müteahhit tarafı bizden gitmiş vaziyette. Şu anda geriye döndürecek bir durumu yok. Biz mevcut içerisinde ne kadar daha fazla kira getirebiliriz onunla uğraşıyoruz. Yazık oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi Beşiktaş Postası olarak, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun başındaki kişi olarak Fikret Orman’ın bildiğini varsaydığımız bazı belgeleri hatırlatmak istiyoruz. Belki geri dönüş mümkündür!

Açıklayacağımız ilk belge Yıldırım Demirören döneminde Yıldırım Demirören yönetimi ile Fulya müteahhidi Yaşar Aşçıoğlu arasında imzalanan ek sözleşme. 28 Ekim 2008’de imzalanan Fulya ek sözleşmesinin 9. maddesinde “Projenin iskanı alındığında, taraflar birbirlerine karşı bölüşüm konusunda TESPİT TALEPLİ bir dava açacaklardır. Bu davada BJK Fulya Süleyman Seba Projesi Gayrimenkul Satış Vaadi Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin hükümleri ve ekleri irdelenecek ve paylaşımın adil yapılıp yapılmadığı, tarafların birbirlerine karşı edimlerini yerine getirip getirmedikleri irdelenecek ve bir yargı kararı alınacaktır.”

Şimdi Başkan Fikret Orman’a soruyoruz! Fulya projesinin tamamlanmasının ardından Yıldırım Demirören yönetiminin açmadığı tespit davası mevcut yönetimde neden açılmadı?

İşte belgeler;

BJK1KARA

BJK 2 jp

Gelelim belge 2’ye!

Fulya Süleyman Seba Projesi’nde sözleşmelerde belirtilenin haricinde fazla inşaat yapılıp yapılmadığını belirlemek için tespit davası açılmadığını söylemiştik. Şimdi açıklayacağımız bilirkişi raporunda adeta tespit davasını gerektirmeyecek bilgiler mevcut. Ve bu raporlar, Fikret Orman’ın kendi avukatını göndererek reddini istediği Fulya davası dosyasında mevcut.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Fulya davasında 7 Kasım 2014’te mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Fulya’da sözleşmede yer almayan fazla inşaat yapıldığı özellikle vurgulanıyor ve ispatlanıyor.

Raporda bilirkişilerin tespit ettiği fazlalıklar şöyle anlatılıyor;

“…Tadilat ruhsatı ile Yüklenici (Aşçıoğlu) ilave 5 normal kat veya 28 daire almış olmaktadır. İşyeri bloklarında ise: Alışveriş merkezi 33 dükkan, toplam alan 20.970,20 m2, 36 ofis toplam alan 13.139,58 m2, ortak alanlar 38.754,30 m2 olmuştur. Binada kat sayısı 5 bodrum + 23 subasman üstü olmak üzere 28 olmuştur. Hastane blokunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumda BJK Derneği de hemen hementamamı otopark katında olmak üzere 72.864,08 m2 – 65.477,53 m2 = 7.386,55 m2 fazla alan elde etmektedir.

Burada irdelenmesi gereken husus, tadilat ruhsatı ile yüklenicinin alacağı fazla 28 adet konuttan (2 blokta 56 konut) Derneğin (BJK) herhangi bir talebinin olup olamayacağıdır. Davacılar bu fazla yapılan konutlardan Derneğin %67 hisse alması gerektiğini, bunun alınmaması nedeni ile Derneğin zarara uğratıldığını iddia etmektedirler.”

BİLİRKİŞİ RAPORU 2jpppppp

Bilirkişi raporundaki kilit cümle şu; “Burada irdelenmesi gereken husus, tadilat ruhsatı ile yüklenicinin alacağı fazla 28 adet konuttan (2 blokta 56 konut) Derneğin (BJK) herhangi bir talebinin olup olamayacağıdır.”

Raporu kaleme alan bilirkişiye ve merak edenlere cevap ise 2005’teki asıl sözleşmede zaten verilmiş! Elbette o fazlalıklarda Beşiktaş kulübünün hakkı var!

2005 yılında imzalanan Fulya sözleşmesinin 17. maddesinde aynen şöyle yazıyor;

“Kat irtifakının kurulması sırasında inşaat metrekarelerinde meydana gelecek olumlu veya olumsuz değişiklikler karşısında; tarafların Ek2’de belirtilen yüzde pay oranları (Yüzde 67 BJK, Yüzde 33 Aşçıoğlu) değişmemek kaydıyla, taraflar aynı yönde ve derecede etkilenirler.”

Türkçesi; Projede inşaat alanı arttığı takdirde Beşiktaş Kulübü de bu artışlardan payını alacaktır…

Bu belge de şöyle;

BJK FULYA SÜLEYMAN 2 jppp

Şimdi Fulya davasının reddini isteyen Fikret Orman’a açık ve net çağrımızdır.

Yönetim kurulunuzla birlikte 112 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübünün geçmiş ve gelecekteki haklarını savunmakla yükümlüsünüz.

Sizin, ikinci başkanınız Ahmet Nur Çebi’nin ve büyük Beşiktaş camiasının üzerinde görüş birliğine vardığı bir husus var: Beşiktaş Kulübü Fulya Projesinde zarara uğratılmıştır.

Ve bu zarardan geri dönülmesi hukuki olarak mümkündür.

Lütfen yayınladığımız belgeler ışığında Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak Beşiktaş’ın hakkını arayınız!

Beşiktaş Postası

[adrotate banner=”79″]

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu