Kategoriler: Spor Haberleri

TFF Reddetti: Zaman Aşımı ve “Teşvik Suç Değildi” İddiası!

TFF, Beşiktaş’ın 86-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu zaman aşımı iddiasıyla reddetti! Açıklamada o tarihte teşvik priminin suç olmadığı da belirtildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın 1986-87 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu zaman aşımı gerekçesiyle reddetti.

Genel Sekreter Kadir Kardaş imzasıyla yapılan açıklama şöyle;

“TFF Yönetim Kurulu’nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında;

Beşiktaş AŞ. 13.03.2020 tarihli başvurusunda, Federasyon’a tescilli teknik adam Mesut Bakkal’ın “Mesut Bir Adamın Hikayesi” isimli kitabında 1986-87 sezonunun 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasında Mesut Bakkal’ın ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynanan Denizlisporlu futbolcuların tamamının doping içeren madde kullandığını ikrar ettiği belirterek, Futbol Disiplin Talimatı’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile müsabaka sonucunun etkileme ihlallerinin soruşturma zamanaşımına tabi olmaması nedeniyle bahsi geçen ihlaller hakkında soruşturma açılmasını, ihlalleri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmalarını, 1986-87 sezonundaki Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesini, Mesut Bakkal’ın sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandarılmasını, teşvik veren Kulüp ile Teşvik alan Denizlispor Kulüp yöneticileri ile bu müsabakada görev alan Denizlispor futbolcu ve teknik adamların tespit edilecek cezalandırılmalarını talep etmiştir.

Bahse konu ihlallerin gerçekleştirildiğinin iddia edildiği tarihte, yani 1986-87 futbol sezonunda yürürlükte bulunan, 13.09.1985 tarihli ve 18867 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği’nin “Hileli ve Danışıklı Yarışma ile Teşebbüs Hali” başlıklı 31. maddesinde “Hileli ve Danışıklı yarışma yapan veya yaptıranlar ve aracıları, bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezalı ile teşekküller altı aydan üç yıla kadar yarışmadan men cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Ayrıca yürürlükle olan bu talimatta teşvik primi verilmesi bir ihlal olarak düzenlenmemiştir.

Aynı yönetmeliğin “Kovuşturma Zaman Aşımı” başlıklı 90. maddesinde, kovuşturma zamanaşımı:

“1-İhtar cezasını gerektiren fiillerden üç ayı,

2-Geçici yarışmalardan men ve geçici hak mahrumiyetini gerektiren fiillerde bir yılı,

3-Sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılı, geçmesi ile ortadan kalkar.

Kovuşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür” şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunan disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallerle ilişkin soruşturma zamanaşımı dolmuştur.

Başvuruya konu disiplin ihlali iddiaları her ne kadar yürürlükte olan Futbol Disiplin Talimatı’nın “Müsabaka Sonucunu Etkileme” başlıklı 56. Maddesinde düzenlenen disiplin ihlalleri arasında bulunmakta ve yine yürürlükteki Talimatın 14. Maddesinde, müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturmasının zamanaşımına tabi olmadığı düzenlenmişse de; fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat ile sonradan yürürlüğe giren mevzuat hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda, lehe olan mevzuatın uygulanması hukukun temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla, iddia edilen, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunan disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zamanaşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılması hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle Beşiktaş AŞ’nin talebinin reddine karar verilmiştir.”

Mesut Bakkal Ne Demişti?

Teknik Direktör Mesut Bakkal kitabında şunları yazmıştı;

“Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizdem biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı ikişer milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek, genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca, Zafer abiyi kesti. Biz de, ‘Zafer abi sen bizi otelde bekle’ dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, ‘Mesut, ben kusacağım’ demiş, ben de ‘Yahu maç içinde nereye kusacaksın’ yanıtını vermiştim.”

Bakkal, yazdıklarının gündem olmasının ardından “Benim kitabımda anlattığım olay o tarihlerde TFF tarafından yasaklanmış bir eylem değildi. Hatta çok olağandı” ifadelerini kullanmıştı.

Yayınlandığı tarih: 29/06/2020 16:41